Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

blackjeremy
8489 96b4 500

mrosabel:

Sin titulo.239.2015

Reposted fromlifeless lifeless
blackjeremy
9417 26a7 500
Reposted fromartpseudo artpseudo
blackjeremy
Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie.
Reposted byazazel azazel
blackjeremy
Reposted fromworst-case worst-case
blackjeremy
Reposted fromworst-case worst-case
blackjeremy
Reposted fromworst-case worst-case
blackjeremy
Ratunku. Nie potrafię nad sobą zapanować, żyję w jakimś matrixie, świat dookoła mnie jest przytłaczający tak jak jeszcze nigdy nie był... Gdziekolwiek jestem, chcę uciec. Kryzys zaczyna się teraz.
— Mamo, brakuje mi ciebie..
Reposted frominsomniahumanstory insomniahumanstory
blackjeremy
Powtarzam sobie, że mam to pod kontrolą. I to jest kłamstwo, cholernie dobrze o tym wiem...
blackjeremy
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
blackjeremy
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viamoreorless moreorless
blackjeremy
blackjeremy
6892 8927
Reposted fromimeggyman imeggyman viamillys millys
8076 da5d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacochenille cochenille
blackjeremy
blackjeremy
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
blackjeremy
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajuszka juszka
blackjeremy

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajuszka juszka
blackjeremy
blackjeremy
6248 28ef 500
Reposted frommalfynka malfynka viajuszka juszka
blackjeremy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl